ConferenceEvents

Địa điểm: Đại học Suan Dusit, Bangkok, Thái Lan

Thời gian: Từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2023

Hình thức: Trực tiếp hoặc Trực tuyến

Link đăng ký: https://www.igroupnet.com/sea-conf-2023/registration/

 

Thông minh và Bền vững là hướng đi tất yếu cho các Thư viện trên hành trình chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo này là sự kiện quy tụ nhiều nhà xuất bản quốc tế uy tín, các nhà lãnh đạo giáo dục, cán bộ thư viện và chuyên gia thông tin trong khu vực, bao gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a & Philippines. Đây là cơ hội lắng nghe, giao lưu, học hỏi và chia sẻ những phương pháp, chiến lược đổi mới, sáng tạo thông minh và hiệu quả nhất để đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững của Thư viện trong thời đại số.